Kategori: Oracle SQL

DERS 16: FARKLI ZAMAN DİLİMLERİNDEKİ (TIME ZONE) VERİ TABANLARININ YÖNETİMİ 0

DERS 16: FARKLI ZAMAN DİLİMLERİNDEKİ (TIME ZONE) VERİ TABANLARININ YÖNETİMİ

Çok fazla kullanacağımız bir konu olmayabilir ancak bilmemizinde çok gerekli olduğu bir konudur. Farklı zaman dilimlerindeki veri tabanlarının yönetimini bu konuda öğrenceğiz. Yani -2:00 zaman dilimindeki bir veri tabanının +2:00 zaman diliminden yönetimini gerçekleştirmeyi...

DERS 15: BÜYÜK ORANDA VERİNİN VERİ TABANINA EKLENMESİ 0

DERS 15: BÜYÜK ORANDA VERİNİN VERİ TABANINA EKLENMESİ

 Tek bir insert cümlesi ile birden fazla tabloya insert işlemi yapılaiblmekte. Bu konuda bu işlemin nasıl yapılacağını öğreneceğiz. Temel kriter değer göndereceğimiz tabloların değer göndereceğimiz sütunlarını belirmemiz gerekmekte ve veri tiplerine uygun değer göndermeliyiz....

DERS 14: DATA DICTIONARY VIEW’LARI İLE OBJELERİN YÖNETİMİ 0

DERS 14: DATA DICTIONARY VIEW’LARI İLE OBJELERİN YÖNETİMİ

 Data Dictionary, diğer adı sistem kataloğudur. Veri tabanındaki bütün objelerin meta datasını (verilere ait bilgileri) tutar. Bir verinin bilgisi (meta data) nedir? Diye soracak olurak, bir verinin adı, ne zaman oluşturulduğu, o veriye en...

DERS 13: ŞEMA OBJELERİNİN YÖNETİMİ 0

DERS 13: ŞEMA OBJELERİNİN YÖNETİMİ

 Şema Oracle için Kullanıcı anlamına gelir. Kullanıcı ya da şema’nın içerisinde objelerimiz bulunmaktadır. Şema objelerinin yönetiminin nasıl olduğunu bu konumuzda öğreneceğiz. Bu konumuz aslına bakılırsa bir genel tekrar gibi olacak. Tabiki içerisinde bir çok...

DERS 12: DATA DEFINITION LANGUAGE (DDL) TABLO OLUŞTURMA VE YÖNETİMİ 0

DERS 12: DATA DEFINITION LANGUAGE (DDL) TABLO OLUŞTURMA VE YÖNETİMİ

 Veri Tabanı Objeleri: Veri tabanı objeleri Tablo’lar, View’lar, Sequence’lar, Index’ler ve Synonym’lerdir. Bu konuda bu objelerden ve nasıl oluşturulup, nasıl yönetilebileceklerinden bahsedeceğiz. Öncesinde bu objeleri oluşturmak için bilmemiz gereken kurallardan bahsetmemiz gerekmekte. Çünkü bu...

DERS 11: DATA MANUPULATION LANGUAGE (INSERT, UPDATE, DELETE) 0

DERS 11: DATA MANUPULATION LANGUAGE (INSERT, UPDATE, DELETE)

 Şimdiye kadar veri sorgulama işlemleri yaptık. Select ifadesinde kullanılacak bütün keyword (anahtar kelime)’leri kullandık. Şimdi sorguladığımız tablo ve sütunlara veri eklemek, silmek ve updete etmek için kullanacağımız bölüme yani data manupulation language (veri düzenleme...

DERS 10: SET OPERATÖRLERİNİN KULLANIMI 0

DERS 10: SET OPERATÖRLERİNİN KULLANIMI

 Set operatörleri iki ya da daha fazla sorguyu birleştirir. Set operatörlerinin bulunduğu sorgulara birleşik sorgular (compound queries) denir. 4 tane set operatörü bulunmaktadır. Bunlar union, union all, intersect ve minus operatörleridir. Bu operatörler

DERS 9: SUBQUERY (ALT SORGULAR) 1

DERS 9: SUBQUERY (ALT SORGULAR)

 Subquery: Türkçe karşılığı alt sorgulardır. Diğer bir deyişle sorgu içerisinde sorgu da diyebiliriz. İç içe 2 ve ya daha fazla sorguyu yapabiliriz. Örneğin içerdeki sorgunun sonucunu bir koşul olarak belirleyebiliriz. Örnek ile açıklayalım.

DERS 8: BİRDEN FAZLA TABLODAN VERİ GÖRÜNTÜLEME 7

DERS 8: BİRDEN FAZLA TABLODAN VERİ GÖRÜNTÜLEME

 Tabloları birbirine bağlayarak sorgular oluşturabiliriz. Bu işleme JOIN işlemi deriz. Join işlemini yapabilmek için bir tabloda iki tane önemli alanımız hatta olmazsa olmaz alanımız vardır. Primary Key (unique) alandır. Sadece o tabloya özeldir. Birde

DERS 7: GRUP FONKSİYONLARI KULLANARAK TOPLU VERİ SORGULAMA 0

DERS 7: GRUP FONKSİYONLARI KULLANARAK TOPLU VERİ SORGULAMA

Bu dersimizde grup fonksiyonlarını ve Grup by, Having kelimelerini öğreneceğiz.